SỰ KIÊN HOT! PHÁP SƯ TRỞ VỀ!!!

2018-02-28 19:16:05

Thời gian cập nhật:ngày 1 tháng 3 năm 2018 8:00-9:00
Phạm vi cập nhật: toàn máy chủ
Cách cập nhật: thoát game vào lại để tải tài nguyên mới
Nội dung cập nhật: thêm nhân vật pháp sư

Pháp sư có bộ kĩ năng hoàn toàn mới, kĩ năng SP và kĩ năng thiên phú,và có khiên nguyên tố,đóng băng kẻ địch,thuật biến cóc cùng nhiều loại kĩ năng đặc sắc.

----------Sự Kiện Pháp Sư Giáng Lâm-----------

Thời gian sự kiện:9:00 1/3/2018-23:59 3/3/2018
Phạm vi sự kiện:những sever mở ra trước ngày 3 tháng 3(bao gồm ngày 3 tháng 3)
1. Pháp sư trở về
1/Trong thời gian sự kiện tất cả mọi người đánh quái kinh nghiệm +30%(pháp sư+60%)(cái cộng thêm này đối với vực thẳm ác ma không có hiệu lực)
2/Trong thời gian sự kiện bán thẻ pháp sư sơ cấp (568 kim cương,nhân vật dưới cấp 200 có thể dùng) và thẻ pháp sư cao cấp(998 kim cương,nhân vật cấp 201 trở lên có thể dùng),sau khi sử dụng có thể chuyển đổi thành pháp sư.
a/ Sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tặng 1 bộ trang bị màu tím 1 sao(thẻ chuyển đổi pháp sư sơ cấp)/1 bộ trang bị màu cam 1 sao(thẻ chuyển đổi pháp sư cao cấp)(kế thừa thuộc tính trang bị trước),bậc số được tặng do cấp độ nhân vật quyết định.
b/ Bộ trang bị sẽ dỡ bỏ,sau khi dỡ bỏ bộ đá trang bị cùng với bộ đá trang bị của chức nghiệp này trong túi đồ đều sẽ chuyển đổi thành bộ đá trang bị pháp sư.
c/ Cánh đang đeo, tất cả thời trang,kĩ năng ma nhẫn,kĩ năng sp đều sẽ căn cứ theo nhân vật sau khi chuyển đổi sẽ chuyển hóa tương ứng.
d/ Điển thiên phú sẽ reset
e/ Sau khi dùng nhận được:thẻ chuyển đổi nhân vật ban đầu x1,rương trang bị pháp sư màu cam 2 sao(tiêu phí 1980 kim cương để mở,chỉ ở lần đầu tiên sử dụng thẻ này nhận được rương).hạn sử dụng 3 ngày.
2. Toàn dân cuồng hoan

Trong thời gian sự kiện mỗi ngày hoàn thành các mục chỉ định nhận được tích điểm,tích lũy điểm để nhận thưởng,pháp sư có thể nhận thêm phần thưởng dành riêng

1/ phần thưởng ngày đầu tiên

Điểm

Phần thưởng

40

Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10,Pháp sư nhận thêm:Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*5 

60

Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10、Thú Cưỡi Đan*10,Pháp sư nhận thêm:Thú Cưỡi Đan*10

80

DH:Pháp Sư Trở Lại*1、Thuốc EXP 2 lần*2、Thẻ Treo Máy*2,Pháp sư nhận thêm:Thuốc EXP 2 lần*2

100

Hồn Thú Ấu Linh*1、Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10、Thú Cưỡi Đan*10,Pháp sư nhận thêm:Hồn Thú Ấu Linh*1

120

Sồ Long Thú Hồn*1、Đá HP Thần Binh-Lớn*2、Đá Thần Binh Công-Lớn*1,Pháp sư nhận thêm:Sồ Long Thú Hồn*1


2/ phần thưởng ngày thứ 2,thứ 3

Điểm

Phần thưởng

40

Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10,Pháp sư nhận thêm:Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*5

60

Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10、Thú Cưỡi Đan*10,Pháp sư nhận thêm:Thú Cưỡi Đan*10

80

Hồn Thú Ấu Linh*1、Thuốc EXP 2 lần*2、Thẻ Treo Máy*2,Pháp sư nhận thêm:Thuốc EXP 2 lần*2

100

Hồn Thú Ấu Linh*1、Tinh Hoa Ma Bộc Lớn*10、Thú Cưỡi Đan*10,Pháp sư nhận thêm:Hồn Thú Ấu Linh*1

120

Sồ Long Thú Hồn*1、Đá HP Thần Binh-Lớn*2、Đá Thần Binh Công-Lớn*1,Pháp sư nhận thêm:Sồ Long Thú Hồn*1

3. Tích điểm thưởng lớn

Trong thời gian sự kiện tổng tích lũy điểm 3 ngày nhận thưởng,pháp sư có thể nhận thêm phần thưởng dành riêng.

1/ Xếp hạng phần thưởng(trong thời gian sự kiện tiêu xài đủ 3280 kim cương lập tức lên bảng xếp hạng)

Xếp hạng tích điểm

Phần thưởng

1

Vũ khí vĩnh hằng x1(bậc trang bị dựa theo cấp thế giới thay đổi)

2

Vũ khí đỏ 2 sao bậc 8 x1(bậc trang bị dựa theo cấp thế giới thay đổi)

3

Vũ khí đỏ 2 sao bậc 7 x 1(bậc trang bị dựa theo cấp thế giới thay đổi)

2/ Phần thưởng tổng tích điểm 3 ngày

Tích lũy điểm

Phần thưởng

 360 trở lên

DH:Gió Lốc Ảo*1、Sồ Long Thú Hồn*1、Hồn Thú Ấu Linh*3,Pháp sư nhận thêm:Sồ Long Thú Hồn*2、Hồn Thú Ấu Linh*2

300-359

Sồ Long Thú Hồn*1、Hồn Thú Ấu Linh*3,Pháp sư nhận thêm:Sồ Long Thú Hồn*1、Hồn Thú Ấu Linh*2

240-299

Hồn Thú Ấu Linh*3,Pháp sư nhận thêm:Hồn Thú Ấu Linh*2

180-249

Hồn Thú Ấu Linh*2,Pháp sư nhận thêm:Hồn Thú Ấu Linh*1

120-179

Hồn Thú Ấu Linh*1,Pháp sư nhận thêm:Hồn Thú Ấu Linh*1

   • ^
  • T
  • O
  • P