CẬP NHẬT: Thang Liên SV &Trang Bị Huyễn

2018-03-15 14:41:06

BẢO TRÌ & CẬP NHẬT

Thời gian: 14:00 - 15:00

Phạm vi: toàn server

Nôi dung cập nhật: Thang Liên Server &Trang Bị Huyễn

Thang Liên Server

1. Sau khi xong chuyển 4, vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 tối từ 9:00-10:00 tham gia sự kiện thang liên sever.

2. Thang trời dựa theo điểm thang của dũng sĩ tiến hành bắt cặp, thi đấu 1 v 1   với thể lệ đánh 3 thắng 2, người thắng sẽ tăng điểm thang trời, thua sẽ giảm điểm thang trời

3. Xếp hạng thang trời bao gồm đồng,bạc,vàng,bạch kim,kim cương,chiến thần, thách đấu 100 người mạnh nhất,trong đó thách đấu 100 người mạnh nhất bắt buộc phải đạt đến xếp hạng chiến thần và điểm thang trời phải là 100 người đầu trong toàn sever.

4. Thời gian của mỗi mùa giải là ngày 1 của mỗi tháng bắt đầu đến ngày 1 của tháng sau tiến hành tổng kết, khi kết thúc mùa giải, hệ thống sẽ căn cứ điểm xếp hạng của dũng sĩ phân phát 1 nhẫn giải và thời trang cùng giải thưởng khác, nhẫn giải sẽ tăng nhất định lực chiến cho dũng sĩ,dũng sĩ ở trong mua giải đó điểm càng cao,thì lực chiến của nhẫn càng cao,nếu dũng sĩ bước vào xếp hạng thách đấu 100 dũng sĩ mạnh nhất toàn sever càng có thể kích hoạt được thuộc tính đặc biệt

5. Mỗi lần tham gia thang trời,dũng sĩ còn có thể nhận được nhất định điểm vinh dự,điểm vinh dự của mỗi mùa giải đạt đến 1 mức nhất định thì có thể nhận thưởng điểm vinh dự

Trang Bị Huyễn

1. Dũng sĩ có thể dùng đá huyễn thạch thêm 3 trang bị đỏ 3 sao hợp thành trang bị huyễn thạch, trang bị huyễn thạch mặc định là trang bị 3 sao,và hơn nữa có thuộc tính mạnh hơn trang bị đỏ cùng bậc và có riêng thuộc tính đặc biệt.       

2. Dũng sĩ có thể thông qua phân giải trang bị huyễn thạch thì sẽ được trả lại đá huyễn thạch và trang bị đỏ 3 sao nhất định.

3. Sau khi cập nhật bản đồ mới sẽ rớt đá huyễn thạch nguyên liệu hợp thành trang bị mới 


  • ^
  • T
  • O
  • P