Hướng dẫn nạp game Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên qua online banking

2018-05-09 12:14:44

Bước 1:

- Người chơi đăng nhập tài khoản tại  trang "Nạp Thẻ" của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên (https://store.vgm.vn/) 

- Chọn thông tin Game, Server, Tên Nhân Vật

1.png

Bước 2:

- Chọn Online Banking

- Chọn mốc nạp

- Chọn thông tin ngân hàng đang sử dụng và xác nhận 

3.png

Chờ mở trang giao dịch

3.png

Bước 3

- Điền thông tin thẻ thanh toán và chọn Thanh Toán

4.png

Bước 4

- Nhập thông tin tài khoản Internet Banking

5.png

Bước 5:

- Nhận mã OTP giao dịch vào số điện thoại đã đăng ký với Ngân Hàng và Thanh Toán

6.png

Bước 6:

- Thông báo giao dịch thanh toán thành công.

7.png

Bước 7:

- Thông báo thanh toán thành công vào game.

8.png

Cảm ơn các bạn ủng hộ game!

  • ^
  • T
  • O
  • P