Hướng dẫn bảo vệ an toàn tài khoản

2018-06-19 17:53:42

Để bảo vệ sự an toàn của tài khoản của các bạn, mong các anh hùng kịp thời hoàn thiện thông tin bảo vệ an toàn như khóa E-mail và thêm câu hỏi bảo mật trong trung tâm người dùng.

12.png

Các cách mở trang trung tâm người dùng:

     1. Trực tiếp truy cập link này: https://passport.vgm.vn/index/account

     2. Từ game

20.png

21.png

         3. Từ trang nạp hoặc hỗ trợ

11.png

Hướng dẫn khác:

Quên mật khẩu: https://www.vgm.vn/article/view/id/1089?ids=75,76,77

Nâng cấp tk FB thành tk vgm: https://www.vgm.vn/article/view/id/1062?ids=75,76,77


  • ^
  • T
  • O
  • P