Ma Bộc

2017-12-25 16:15:03

Ma Bộc là bạn đồng hành cùng trưởng thành với nhân vật, có thể cho chúng nuốt trang bị không cần thiết để tăng cấp chúng. Sử dụng Ma Bộc Tinh Hoa giúp tiến hóa Ma Bộc. Ma Bộc sau khi tiến hóa không những mạnh hơn mà còn kích hoạt ngoại hình và kỹ năng mới. Người chơi có thể tham gia khiêu chiến Phế Tích Tà Ma để kiếm nguyên liệu tăng cấp và tiến bậc Ma Bộc. Ma Bộc sau khi tiến bậc không chỉ trông ngầu hơn, mà còn trở thành đồng đội siêu cấp cho bạn.

image.png

  • ^
  • T
  • O
  • P