Thú Cưỡi

2017-12-25 16:14:28

Người chơi sẽ nhận được 1 thú cưỡi khi hoàn thành nhiệm vụ chính lv16, thú cưỡi sẽ tăng cấp thông qua huấn luyện. Mỗi tăng 12 cấp thì thú cưỡi sẽ hoàn thành 1 lần tiến bậc, tiến bậc không chỉ kích hoạt ngoại hình mới, còn giúp nhân vật tăng buff thuộc tính cao hơn. Huấn luyện Thú Cưỡi cần tốn Thú Cưỡi Đan.

image.png

  • ^
  • T
  • O
  • P