Lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2019-01-18 11:13:09

Kính chào chư vị dũng sĩ, đây là lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên:  


S469-Zap Orbit10:00:00 18-01-2019
S468-Orchestral11:00:00 16-01-2019
S467-Haunt10:00:00 14-01-2019
S466-Mesmerize10:00:00 12-01-2019
S465-Bend Time10:00:00 10-01-2019
S464-Snap10:00:00 08-01-2019
S463-Frenzy10:00:00 06-01-2019
S462-Energize10:00:00 04-01-2019

Cảm ơn các bạn ủng hộ game ạ, chúc mọi người chơi vui ^^

  • ^
  • T
  • O
  • P