Lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2019-03-18 10:59:10

Kính chào chư vị dũng sĩ, đây là lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên:  


S497-Salvo10:00:00 18-03-2019
S496-Dissolve10:00:00 16-03-2019
S495-Crucifix10:00:00 13-03-2019
S494-Symbiosis10:00:00 11-03-2019
S493-Radiant10:00:00 09-03-2019
S492-Rebuke10:00:00 07-03-2019
S491-Euphoria10:00:00 05-03-2019
S490-Rupture10:00:00 03-03-2019
S489-Photonic10:00:00 01-03-2019
S488-Cremator10:00:00 27-02-2019
S487-Chorale10:00:00 25-02-2019
S486-Frayance10:00:00 23-02-2019
S485-Eshmin10:00:00 21-02-2019
S484-Wispina10:00:00 19-02-2019
S483-Osholand10:00:00 17-02-2019
S482-Pakos10:00:00 15-02-2019
S481-Asta10:00:00 13-02-2019
S480-Cheland10:00:00 11-02-2019
S479-Jados10:00:00 09-02-2019
S478-Ixeostan10:00:00 07-02-2019
S477-Hadsland10:00:00 04-02-2019
S476-Blue Rod10:00:00 02-02-2019
S475-Palmirine10:00:00 31-01-2019
S474-Hobsorine10:00:00 29-01-2019
S473-Hansivite10:00:00 27-01-2019
S472-Orsleline10:00:00 25-01-2019
S471-Oplon10:00:00 22-01-2019
S470-Ekoz10:00:00 20-01-2019
S469-Zap Orbit10:00:00 18-01-2019
S468-Orchestral11:00:00 16-01-2019
S467-Haunt10:00:00 14-01-2019
S466-Mesmerize10:00:00 12-01-2019
S465-Bend Time10:00:00 10-01-2019
S464-Snap10:00:00 08-01-2019
S463-Frenzy10:00:00 06-01-2019
S462-Energize10:00:00 04-01-2019

Cảm ơn các bạn ủng hộ game ạ, chúc mọi người chơi vui ^^

  • ^
  • T
  • O
  • P