Lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2018-05-23 09:26:56

Kính chào chư vị dũng sĩ, đây là lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên:  


S353-Gloam2018-05-2311:00:00
S352-Abyss2018-05-21 11:00:00
S351-Blessing2018-05-19 11:00:00
S350-Morale2018-05-17 11:00:00
S349-Cosmos2018-05-15 11:00:00
S348-Miracle2018-05-13 11:00:00
S347-Infinity2018-05-11 12:30:00
S346-Platinum2018-05-09 11:00:00
S345-Vision2018-05-07 13:00:00
S344-Lava2018-05-05 10:00:00
S343-Carnival2018-05-03 10:30:00
S342-Nether2018-05-01 11:00:00
S341-Bloodthirst2018-04-29 11:00:00
S340-Fiend2018-04-27 11:20:00
S339-Oblivion2018-04-25 11:00:00

Cảm ơn các bạn ủng hộ game ạ, chúc mọi người chơi vui ^^

  • ^
  • T
  • O
  • P