Lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2018-10-15 10:56:03

Kính chào chư vị dũng sĩ, đây là lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên:  


S421-Deicide10:00:00 15-10-2018
S420-Blaze Glow10:00:00 13-10-2018
S419-Ice Realm10:00:00 11-10-2018
S418-Fallen Land10:00:00 09-10-2018
S417-Divine Glow10:00:00 07-10-2018
S416-Frost Forest10:00:00 05-10-2018
S415-Trident10:00:00 03-10-2018
S414-Devil Dust10:00:00 02-10-2018
S413-Inferno10:00:00 01-10-2018

Cảm ơn các bạn ủng hộ game ạ, chúc mọi người chơi vui ^^

  • ^
  • T
  • O
  • P