Lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2018-08-21 12:03:50

Kính chào chư vị dũng sĩ, đây là lịch ra server mới của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên:  


S394-Calamity2018-08-21 11:00:00
S393-Celerity2018-08-19 11:00:00
S392-Hammerfall2018-08-16 11:00:00
S391-Omen2018-08-14 11:00:00
S390-Raven 2018-08-12 11:00:00
S389-Fallen Land2018-08-10 11:00:00
S388-Cleave2018-08-08 11:00:00
S387-Vortex2018-08-06 11:00:00
386-Betrayal2018-08-04 11:00:00
S385-Lacerate2018-08-02 11:00:00

Cảm ơn các bạn ủng hộ game ạ, chúc mọi người chơi vui ^^

  • ^
  • T
  • O
  • P